Monday, 19 November 2012

Nilai-Nilai Murni Yang Perlu Diingat


Senarai Nilai-Nilai Murni

BAIK HATI
BERDIKARI
BERHEMAH TINGGI
HORMAT-MENGHORMATI
KASIH SAYANG
KEADILAN
KEBEBASAN
KEBERANIAN
KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KEBERSIHAN MENTAL
KEJUJURAN
KERAJINAN
KERJASAMA
KESEDERHANAAN
KESYUKURAN
RASIONAL
SEMANGAT KEMASYARAKATAN

No comments:

Post a Comment